questions & answers

click on the question to see the answer,  any questions can be sent to info@tawananna.com

Why study “women’s history”?

This is a frequently asked question, and is usually followed with “why do we need international women’s day (March 8th)” and “why don’t we have a “men’s day”? Well the answer is simple. After more than 2000 years of the systematic subordination and oppression of women in patriarchal societies across the globe we need, yes- NEED, to address the imbalance that has seen the lives, experiences and stories of women excluded from the way we understand the world. In a perfect world and in an ideal future, this may not be necessary, but right now there is a long way to go before the dream of true equality is fully recognised.

Neden Kadın Tarihi Çalışmalı?

Bu sıklıkla sorulan bir sorudur ve genelde şu sorular devamında gelir: “Neden uluslar arası Kadınlar Günü var?”, “Neden Erkekler günü yok?”. Cevap çok basit. 2000 yılı aşkın bir süredir tüm dünyadaki patriarkal toplumlarda kadınların ikincil hale getirilip baskılanmasından sonra, kadınları toplum yaşamından, tarihinden uzaklaştıran dengesizliğe dur dememiz gerekli ve hatta zorunludur. Gelecekte veya ideal bir dünyada buna gerek olmayabilir, ama şu anda eşitlik özleminin tam olarak hayata geçirilmesine kadar kat edecek çok yolumuz var.

Where was the Capital of the Hittite Empire?

Hattuşa, Boğazkale. East of Ankara in Central Anatolia.


Who was the most famous Hittite Queen?

It is Puduhepa for the vast amount of documents that survive attesting to her achievements while on the throne and her famous correspondence with Ramses II of Egypt. She is also credited with the maintenance of the palace archives which may be why so many of her documents survive as opposed to the little known queens that came before her.

What is a Dowager Queen?

Dowager Queen is the term used for the widow of a deceased king. In the Hittite period, it was common for the Queen to maintain her title and her duties after the King had died, especially in the case when her son, the next king was too young to fulfill his duties. It seems that queens in the Hittite period did not lose their positions after their husbands died and it is speculated that they would retain the title until their death meaning that the wife of the new king would not become queen until the previous queen had died. Needless to say that this protocol caused some political intrigue and the Dowager Queen was not always safe in her own home .

Dowager Kraliçesi ne anlama geliyor?

Dowager Kraliçesi, ölen bir kralın dul eşine verilen isimdir. Hitit döneminde, eşi öldükten sonra kraliçenin tacını ve görevlerini devam ettirmesi sık rastlanan bir durumdu. Özellikle kral tahtına oturacak olan kraliçenin oğlu henüz çok genç ise, kraliçe kralın ölümünden sonra bir müddet daha tacını ve nüfuzunu koruyabiliyordu. Bazı kaynaklara göre, oğlu tahta geldikten sonra bile ölene dek kraliçe tacını koruyordu. Bu da, yeni kralın eşinin ana kraliçe ölene kadar kraliçe tacını giyemeyeceği anlamına geliyordu. Bu protokolün birçok politik sürtüşmeye yol açtığı ve Dowager Kraliçesinin sürekli yaşam tehdidi altında yaşamasına neden olduğu ortadadır.

En ünlü Hitit Kraliçesi kimdi?

Tahtta olduğu sürece elde ettiği başarılar ve Mısır Kralı 2. Ramses ile olan ilişkisi birçok belgeyle günümüze kadar gelmiş olan Puduhepa en ünlü kraliçeydi. Kendisinden önce gelen ve daha az bilinen diğer kraliçelerden farklı olarak, Puduhepa’nın aynı zamanda saray arşivini kuran ve böylece günümüze kadar birçok belgenin elde edilmesini sağlayan kraliçe olduğuna inanılmaktadır.